Webshop

Gustavsgatan 25, Karlskoga

Öppettider: Måndag-Fredag 10-17

Bokning övriga tider

Tel: 073-214 98 23

       0586-77 88 55

Email: patrik@hjalpmedel.com

WEBSHOP

 

Under uppbyggnad

Men det som finns går bra att beställa

 

Några företag som vi är återförsäljare för:
Köpvillkor:

 

 

 

Information

Varorna skickas normalt 1-5 dagar efter beställning.

Vissa beställningsvaror kan ha upp till 8 veckors leveranstid t.ex möbler. Elscootrar ca 2-15 dagars leveranstid.

Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning under 2000kr. 

Returer betalas av kund. 

När ni gjort en beställning skickar vi automatiskt en orderbekräftelse till er e-postadress. Observera att denna orderbekräftelse kan komma att ändras och är inte ett juridiskt bindande avtal. Orderbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen.

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka kostnader för frakt och administration.

 

 

Betalning

Betalningsvillkor 10-30 dagar beroende på avtal. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

 

 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överenstämmelse med vad som stadgas i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi lagrar således inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt, vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registrering/order, deltagande i marknadsföringsaktiviteter eller mottagare av informationsutskick gjorda av PLs Hjälpmedelsbutik.

 

 

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av oss direkt.

Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt ni är intresserad av om ni är osäker. Ni når oss via e-post webshop@hjalpmedel.com.

 

 

Reklamation

Om en vara är felaktig bör ni reklamera till PLs Hjälpmedel inom skälig tid.

Ni bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa er om att de är felfria och fungerar som de skall. Vid reklamation bör ni kontakta oss, lämpligen via e-post till webshop@hjalpmedel.com.

Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger PLs Hjälpmedel rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong).

Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras er som kund.

PLs Hjälpmedel kontrollerar/testar insända varor i enlighet med er felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.

Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka våra kostnader för returen.

 

 

Transportskada

Transportskada bör anmälas samma dag som ni tar emot leveransen.

Om ni upptäcker skada på emballage vid leverans, måste detta nogsamt noteras på kvittens. Vid upptäckt skada även på gods, reklameras detta direkt till transportbolaget.

 

 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, ex. priser, specifikation etc, tekniska problem , massbeställningar eller om varan är slut hos leverantör. Då information på hjalpmedel.com i huvudsak kommer är är från leverantörer avsäger vi oss ansvar för denna.

Vid eventuellt fel information har ni naturligtvis rätt att häva ert köp med hänvisning till detta.

 

 

Kontaktuppgifter

PLs Hjälpmedelsbutik

Gustavsgatan 25

691 34 Karlskoga

webshop@hjalpmedel.com

Copyright © PLs Hjälpmedelsbutik. All Rights Reserved.